אירועים קרובים מעלה חבר - בית כנסת
היום: 8/9/2020 10:36:52 AM


מעלה חבר, מעלה חבר דרום הר חברון מיקוד 90420
טל: 02-9961981, פקס: 02-9964062, דוא"ל: [email protected]