מעלה חבר - רואים לפי החיוך. שכונת מצפה הנחל - החל שלב ב'

קליטה (03/07/2020 11:11)
מעלה חבר

לפרטים על אפשרויות הקליטה השונות בישוב ניתן לפנות אל משרד הישוב בטלפון: 9961981 - 02