מעלה חבר - רואים לפי החיוך! שכונת מצפה הנחל - החל שלב ב'

קליטה (11/09/2020 11:17)
מעלה חבר

לפרטים על אפשרויות הקליטה השונות בישוב ניתן לפנות אל משרד הישוב בטלפון: 9961981 - 02