פרסומי קהילה

(17/11/2019 11:19)

פרטים על אירועים שונים בקהילה אפשר לפנות אל רכזת הקהילה צפירית אטלס