הרשמה לצהרון

פרטי הילד:

//

פרטי ההורים:

הערות:

הצהרת בריאות הילד:

הננו מודעים לכך כי מעון היום, להלן "המעון", שבהנהלתכם – אליו עומד הילד להתקבל – בנוי לטיפול בילדים בריאים, ללא צורך בטיפול ותזונה מיוחדים. ידוע לנו כי בצוות המעון – בהתאם לתקנות של משרד העבודה והרווחה – לא כלולים רופאים, אחיות או בעלי מקצוע פרה – רפואיים. הננו מצהירים כי בריאותו של הילד- תקינה ואין לו מגבלה רפואית. אני מתחייב/ת להודיע למנהל/ת המעון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.

במידה ויש לילד/ה מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת במעון ומטעמו ו/או יש לבני/בתי רגישות יתר כגון אסטמה, אלרגיה לסוגי מזון וכד'. עליכם להגיע למנהל/ת המעון לשם סיום הרישום.

מסמכים נלווים לבקשה:

[צרף/י קבצים]
מעלה חבר, מעלה חבר דרום הר חברון מיקוד 90420
טל: 02-9961981, פקס: 02-9964062, דוא"ל: [email protected]