ערב נשים לקראת ט"ו בשבטערב נשים לקראת ט"ו בשבטערב נשים לקראת ט"ו בשבטערב נשים לקראת ט"ו בשבטערב נשים לקראת ט"ו בשבטערב נשים לקראת ט"ו בשבטערב נשים לקראת ט"ו בשבט
מעלה חבר, מעלה חבר דרום הר חברון מיקוד 90420
טל: 02-9961981, פקס: 02-9964062, דוא"ל: [email protected]