ערב שיווק שכונת מצפה הנחל ב'ערב שיווק שכונת מצפה הנחל ב'ערב שיווק שכונת מצפה הנחל ב'ערב שיווק שכונת מצפה הנחל ב'
מעלה חבר, מעלה חבר דרום הר חברון מיקוד 90420
טל: 02-9961981, פקס: 02-9964062, דוא"ל: [email protected]