המשחק היישובי של חנוכההדלקת נרות משותפתמפנקים את המטפלות בחנוכהמפנקים את המטפלות בחנוכהבלוני אור עם רעות הליצניתבלוני אור עם רעות הליצנית
מעלה חבר, מעלה חבר דרום הר חברון מיקוד 90420
טל: 02-9961981, פקס: 02-9964062, דוא"ל: [email protected]