שיעורים בתשעה באב
Gidon Ariel
05/08/2022 18:18


 

תוכנית ט' באב, תשע"ב

 

השנה בט' באב לצערנו לא נשב בחוצות ירושלים ונשיר זמירות הלל.  

 

כדי להפוך את היום ליותר משמעותי,  אנו מעבירים תשעה שיעורים קצרים על ענייני דיומא.

 

 השיעורים יהיו בבית הכנסת.  כולם מוזמנים להצטרף ולהתאבל ביחד כציבור. 

 

בשורות טובות, נחמות וישועות.  

 

שיעורים על קינות וט' 

הנושא

הדובר

שעה

ט' באב

בנימין רוקח

10:00-10:15

ט' באב

שמעון זוננפלד

10:20-10:35

קינות

אסף פולק

10:40-10:55

אבלות, מעפילים, ותשעה באב

רב דודי גרינפלד

11:00-11:15 

שיעורים על איכה, ירמיהו ואיוב

נבואות לימינו

נתנאל אפשטיין

11:20-11:35

מגילת איכה

אברהם נורין

11:40-11:55

 

שיעורים על אגדות החורבן

אכה רבה

הרב רוני אגל-טל

12:00-12:15

קמצא ובר קמצא

אשר שאז

12:15-12:30

קמצא ובר קמצא ותיקונם

נתנאל אפשטיין

12:30-12:45