מזל טוב למשפחת אגל טל להולדת הנכדה בת למתי ושנהב!!

ומזל טוב לדודים ובני הדודים משפחות קפלן, קוך ושטריק הרבה אושר ושמחה!