מזל טוב למשפחות קליין (הרב) וגרייצר להולדת הנכד!

בן לאליסף ושרה. הרבה נחת