מזל טוב למשפחת כוכב להולדת הבת תהילה!

הרבה שמחה ונחת!