מנהל הפורום: מנהל אתר  מעלה חבר 
מזל טוב למשפחת ויס להולדת הנכדה!
מנהל אתר מעלה חבר
07/08/2020 11:48

בת למוריה ויונתן. הרבה שמחה ונחת!