נא להירשם

הנני מבקש להשתתף בפעילות הבאה:

שמות המשתתפים, גיל, ת.ז ונייד. לירידת שורה לחצו על אנטר.

מעלה חבר, מעלה חבר דרום הר חברון מיקוד 90420
טל: 02-9961981, פקס: 02-9964062, דוא"ל: misrad@mhever.com