מזל טוב למשפחת הריס לרגל נישואי שמש וחנה

הרבה שמחה!