מזל טוב להלל ולמשפחת שלמוני לרגל בת המצווה

הרבה שמחה!