מזל טוב למשפחת אריאל להולדת הנכד בן לחייםצבי וליאל

הרבה שמחה!!