מזל טוב כפול למשפחת בן אמיתי להולדת הנכדים

תאומים בנים לחרות ולדוד אורי הרבה-הרבה אושר ושמחה!